Årsavgift 2023 – 2024

1250 kr

Årsavgiften är till för att finansiera driftkostnader för verksamheten. För att få kallelsen via laget.se till våra aktiviteter så behöver man betala detta en gång om året. Notera att denna återbetalas ej om man senare under året inte längre vill delta i våra aktiviteter.

Kategori:

Beskrivning

Årsavgiften är till för att finansiera driftkostnader för verksamheten. För att få kallelsen via laget.se till våra aktiviteter så behöver man betala detta en gång om året. Notera att denna återbetalas ej om man senare under året inte längre vill delta i våra aktiviteter.