Priser

Grundverksamheten bedrivs till självkostnad då vi har valt att rikta oss mot drivna och ambitiösa hockeyspelare oavsett ekonomisk bakgrund. Eventuellt överskott går tillbaka till spelarna i form av tävlingar och subventionerad verksamhet

Årsavgift:

Vi tar ut en årsavgift på 1250 kr för att finansiera drift- och adminkostnader. Årsavgiften gäller fram till maj varje år.

Istid:

Våra träningar är 80 minuter långa och kostar 180 kr per tillfälle. Målvakter gratis.

Tränare:

Vi har en fast huvudtränare samt ett antal ass. tränare som roterar. Huvudtränaren ansvarar för laguttagningar, utbildnings- och träningsupplägg

Riktlinjer

SHA startades som ett komplement till hockeyföreningarna som i huvudsak driver på hockeyutbildningarna för våra barn. Inom föreningslivet anpassar man träningarna efter ålder och man har ett mål för varje årskull. Vi å andra sidan har valt att inte utgå från åldern men tittar istället på var varje spelare befinner sig i utvecklingen och bygger på därifrån.

Vi tror att detta kommer locka de mest drivna spelarna som oftast ackompanjeras av engagerade föräldrar. Med det sagt så har vi riktlinjer och värderingar som alla måste följa.

Mobbning accepteras ej och medför omedelbar uteslutning ur hela verksamheten om det sker och fortsätter efter en varning. 

Att agera sportsligt och försöka vara en god förebild för egna lagkompisar och även för motståndarna är utgångspunkten. Vi visar respekt för andra vuxna och barn och pratar alltid med en vuxen om någon upplever en obehaglig situation. 

Att använda sig av fula och nedtryckande ord tolereras ej och kan medföra uteslutning om det inte upphör.

Barnen ska alltid lyssna på vad tränaren och coachen säger, direktiv från coachen ska gå före föräldrarnas egna instruktioner. Vid matchtillfällen och på cup får inga föräldrar vistas i omklädningsrummen inför en match.

Föräldrar på läktaren ska uppträda respektfullt och artigt mot alla närvarande.

All form av ryktesspridning, negativa kommentarer om föräldrar/barn eller på annat sätt nedlåtande uttryck kommer leda till vistelseförbud i ishallarna vid våra aktiviteter. Respekteras inte detta heller så kommer tillhörande spelare att uteslutas efter en varning.

Detta är en utbildning där fokus ligger på att lära ut helplansspel. Att vinna cuper och matcher kommer alltid vara sekundärt. Framgång mäts via den egna utvecklingen för varje enskild spelare.

Slutligen gör vi detta för våra barn och inte för oss själva. Om vi märker att någon spelare saknar glädje eller motivation som en effekt av osund press från föräldrar så kommer det leda till en uteslutning efter ett samtal med berörda föräldrar.

Vi ber alla respektera vår beslut gällande vilket utbildingssteg man placeras i och laguttagningar. Vi har själv inget intresse eller vinning av att besluta det ena eller det andra. Vi ser objektivt på spelarna och gör bedömningar därefter.

Våra sponsorer

Följ oss

Följ oss gärna på våra sociala medier

Kontakta oss